health news

ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่ตายตัว

Posted on

ในฐานะผู้หญิงที่มีสีแจ๊คกี้หันหน้าไปทางมากกว่าอคติทางเพศ ความอคติโดยนัยบนพื้นฐานของเชื้อชาติชั้นน้ำหนักการรักษาการณ์ทางเพศและสถานะของ trans ทั้งหมดส่งผลต่อการดูแลทางคลินิกเช่นกัน มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยผิวดำคนไข้ชาวอเมริกันที่ป่วยเป็นโรคนี้มักไม่ได้รับการรักษา การวิเคราะห์ meta-analysis 20 ปี

health news

ผอ. สทอภ. เผย ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน

Posted on

ผอ. สทอภ. เผย ‘ฝนฟ้าคะนอง’ เพราะอากาศยกตัว เริ่มเข้าฤดูฝน แต่ไม่ฟันธง รอกรมอุตุฯแจ้งเป็นทางการ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึง สภาพอากาศของประเทศไทยที่พบว่าหลายพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากฤดูร้อนว่า สภาพดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติ

health news

รมว.สธ. ให้ อภ. สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ

Posted on

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับภาคเอกชน สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เติบโตไปด้วยกัน ประชาชนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางยา ต้องมียาใช้เพียงพอ ไม่แข่งขันกับเอกชน และเติบโตไปด้วยกัน