health news

ผู้เชี่ยวชาญชี้ไปที่ตายตัว

Posted on

ในฐานะผู้หญิงที่มีสีแจ๊คกี้หันหน้าไปทางมากกว่าอคติทางเพศ ความอคติโดยนัยบนพื้นฐานของเชื้อชาติชั้นน้ำหนักการรักษาการณ์ทางเพศและสถานะของ trans ทั้งหมดส่งผลต่อการดูแลทางคลินิกเช่นกัน มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยผิวดำคนไข้ชาวอเมริกันที่ป่วยเป็นโรคนี้มักไม่ได้รับการรักษา การวิเคราะห์ meta-analysis 20 ปี