health news

ผอ. สทอภ. เผย ไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน

ผอ. สทอภ. เผย ‘ฝนฟ้าคะนอง’ เพราะอากาศยกตัว เริ่มเข้าฤดูฝน แต่ไม่ฟันธง รอกรมอุตุฯแจ้งเป็นทางการ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึง สภาพอากาศของประเทศไทยที่พบว่าหลายพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากฤดูร้อนว่า สภาพดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติ

โดยช่วงนี้ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะ อากาศร้อนจึงยกตัวสูงทำให้เกิดฝน อีกทั้งอากาศจากทางเหนือและทางใต้ปะทะกัน จึงเกิดฝนฟ้าคะนองได้ง่าย แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ แล้วหมดไป ถือเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังจะออกจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน “แต่จะชัดเจนเพียงใดต้องให้กรมอุตุนิยมวิทยาพิจารณาปัจจัยแวดล้อมเพิ่มเติม และประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ดังนั้น ช่วงนี้ชาวไร่ชาวสวนชาวนา โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกเขตชลประทาน ยังไม่ต้องเร่งรีบ เพราะปลูกจนกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งโดยส่วนตัวผม คาดว่าปีนี้ฤดูฝนจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน”

นายอานนท์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ภูมิอากาศของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง โดยปกติในช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายน ประเทศไทยจะเป็นช่วงฤดูร้อน แต่พบว่าในช่วงหลายปีมาจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาดังกล่าว มีฝนตกด้วย ดังนั้น จึงแนะนำว่า ประชาชนควรปรับตัวและทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย เช่น ในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน อาจจะต้องงดการทำหรือจัดกิจกรรมทีต้องอยู่กลางแจ้ง เป็นต้น คาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ย แต่ระบุชัดเจนไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วย แต่แนะนำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนติดตามข้อมูลและเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth