health news

ทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การศึกษาในอนาคตของเราจะรวมข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองชั้นในเช่นแมนเชสเตอร์เซ็นทรัลและลอนดอนโดยใช้การวัดระดับความลึกของการทำงานของหัวใจมากขึ้นและเราคาดหวังว่าผลการวิจัยจะเด่นชัดและมีความสำคัญทางคลินิกมากขึ้น มลพิษทางอากาศควรจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้แพทย์และประชาชนทั่วไปทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เมื่อคิดถึงสุขภาพหัวใจเช่นเดียวกับที่พวกเขาคิดถึงความดันโลหิตคอเลสเตอรอลและน้ำหนักของร่างกาย ศาสตราจารย์ Jeremy Pearson รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของ BHF กล่าวว่า “เราไม่สามารถคาดหวังให้ผู้คนย้ายบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องทำหน้าที่ในขณะนี้เพื่อทำให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยและปกป้องประชาชนจากอันตรายเหล่านี้