News

ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตื่นตัวและตื่นตัวในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 รักษาการตำแหน่งพลตรีพลเอกอำพลบุษรพรได้สั่งให้ระฆังประจำทุกๆ 134 น่านในเขตอำนาจศาลทั้งหมด 134 แห่งภายใต้เขตอำนาจของตน แอมป์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสไปตรวจสอบการใช้โครงการระฆังที่เรียกว่า “ระฆังทอง” (ระฆังทอง) ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ได้เห็นเสียงกริ่งระฆังติดตั้งอยู่หน้าอาคารของอาคารทุกชั่วโมงที่มีเสียงซึ่งสามารถได้ยินได้เฉพาะภายในสถานที่เท่านั้น หัวหน้ารักษาการได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เดินทางบ่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคำสั่งและคอยจับตาดูผู้ต้องถูกคุมขัง Ampol ยังตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอื่นที่เรียกว่า “Pak Krod” ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางในการป้องกันการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ต้องระแวดระวังผู้เสพยาเสพติดและพาพวกเขาเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวหน้าตำรวจได้พาทีมไปเยี่ยมชมวัดนครอินในอำเภอเมืองและชุมชนประเสริฐอิสลามในอำเภอปากเกร็ดเพื่อติดตามโครงการ