News

การพัฒนาพันธบัตรผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง

ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนให้เห็นในโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาว ตัวอย่างเช่นโครงการ Young Entrepreneur Network Development ซึ่งมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาพันธบัตรผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งระหว่างนักลงทุนในกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามและไทย

CLMVT ได้ดึงดูดผู้ประกอบการกว่า 1,200 รายเข้ามาในเครือข่าย ทำให้ Adul สามารถสร้างรายได้และมูลค่าการซื้อขายได้ถึง 3 พันล้านบาท ประเทศไทยจะจัดประชุมสุดยอดอาเซียนสองครั้งในปีหน้าเพื่อมุ่งพัฒนาและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย – อาเซียน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมการส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 9.04% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยมูลค่ารวม 1.45 ล้านล้านบาท หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลและสภาธุรกิจกำลังดำเนินการโครงการเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียน